• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg

Kontakt:

ul. Wiosny Ludów 78,
44-321 Marklowice
Tel  324550392, Tel: 324531528
Fax: 324550392

Jak oceniasz nową stronę szkoły
 

Samorząd uczniowski

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w SP 2 Marklowice
w roku szkolnym 2019/2020

Od 20 września trwała w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Plakaty wyborcze zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. W czwartek dnia 1 października odbyły się wybory. Dwudziestu kandydatów z klas I, II i III przedstawiło swoje programy wyborcze. Oto oni:

                                                                      

 1. Monika Bagłaj
 2. Wojtek  Czogała
 3. Zuzanna Sosna
 4. Amelia  Pawlus
 5. Łukasz  Swoboda
 6. Julia  Wiosna
 7. Natalia Ognisty
 8. Dominika Piechoczek
 9. Milena  Cyranka
 10. Julia  Mika
 11. Martyna  Cyranka
 12. Maja  Koch
 13. Wiktoria  Wowra
 14. Kacper  Kubica
 15. Milena  Paszkowska
 16. Milena  Kątny
 17. Agata  Jasek
 18. Wiktoria  Salwin
 19. Wojtek  Koch
 20.  Natalia Reclik

 

Wszyscy uczniowie otrzymali karty do głosowania, gdzie zaznaczali jednego wybranego przez siebie kandydata. Następnie karty wrzucano do urny. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: pani dyrektor Jolanta Kominek, nauczyciel Elżbieta Waler i opiekun SU Iwona Kotyrba.

Wyborom towarzyszyła odpowiednia atmosfera ciszy i powagi.  Wyborcy, czyli uczniowie wszystkich klas poważnie podeszli do wyborów, wszystkie głosy były ważne. Dzieci czuły się w pełni głosy odpowiedzialne za wyniki swoich decyzji. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza podliczyła głosy
i ogłosiła tegoroczne wybory :

 • Przewodniczący – Julia Wiosna
 • Zastępca – Zuzanna Sosna
 • Skarbnik – Łukasz Swoboda
 • Sekretarz – Amelia Pawlus
 • Redaktor – Wojciech Czogała

Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu tegorocznych wyborów! Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu naszej szkoły życzymy dużo sukcesów !!!

 

 

 

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w SP 2 Marklowice
w roku szkolnym 2018/2019

      Od 20 września trwała w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Plakaty wyborcze zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. W czwartek dnia 27 września odbyły się wybory. Dwunastu kandydatów z klas I, II i III przedstawiło swoje programy wyborcze. Oto oni:

 

1.      Monika Bagłaj

2.      Łukasz  Swoboda

3.      Julia Wiosna

4.      Zuzanna Sosna

5.      Milena Cyranka

6.      Wiktoria Pupek

7.      Natalia Mańka

8.      Jakub Naczyński

9.      Kacper Górecki

10.  Kamil Hibner

11.  Kuba  Kubala

12.  Maja Koch

 

Wszyscy uczniowie otrzymali karty do głosowania, gdzie zaznaczali jednego wybranego przez siebie kandydata. Następnie karty wrzucano do urny. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: nauczyciel Elżbieta Waler, opiekun SU Iwona Kotyrba oraz asystent nauczyciela Izabela Moczała.

Wyborom towarzyszyła odpowiednia atmosfera ciszy i powagi.  Wyborcy, czyli uczniowie wszystkich klas poważnie podeszli do wyborów, wszystkie głosy były ważne. Dzieci czuły się w pełni głosy odpowiedzialne za wyniki swoich decyzji. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza podliczyła głosy
i ogłosiła tegoroczne wybory :

v   Przewodniczący – Julia Wiosna

v   Zastępca – Kacper Górecki

v   Skarbnik – Milena Cyranka

v   Sekretarz – Zuzanna Sosna

v   Redaktor – Łukasz Swoboda

Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu tegorocznych wyborów! Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu naszej szkoły życzymy dużo sukcesów!!!

alt FOTO GALERIA

 
 
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w SP 2 Marklowice
w roku szkolnym 2018/2019

      Od 20 września trwała w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Plakaty wyborcze zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. W czwartek dnia 27 września odbyły się wybory. Dwunastu kandydatów z klas I, II i III przedstawiło swoje programy wyborcze. Oto oni:

 

1.      Monika Bagłaj

2.      Łukasz  Swoboda

3.      Julia Wiosna

4.      Zuzanna Sosna

5.      Milena Cyranka

6.      Wiktoria Pupek

7.      Natalia Mańka

8.      Jakub Naczyński

9.      Kacper Górecki

10.  Kamil Hibner

11.  Kuba  Kubala

12.  Maja Koch

 

Wszyscy uczniowie otrzymali karty do głosowania, gdzie zaznaczali jednego wybranego przez siebie kandydata. Następnie karty wrzucano do urny. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: nauczyciel Elżbieta Waler, opiekun SU Iwona Kotyrba oraz asystent nauczyciela Izabela Moczała.

Wyborom towarzyszyła odpowiednia atmosfera ciszy i powagi.  Wyborcy, czyli uczniowie wszystkich klas poważnie podeszli do wyborów, wszystkie głosy były ważne. Dzieci czuły się w pełni głosy odpowiedzialne za wyniki swoich decyzji. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza podliczyła głosy
i ogłosiła tegoroczne wybory :

v   Przewodniczący – Julia Wiosna

v   Zastępca – Kacper Górecki

v   Skarbnik – Milena Cyranka

v   Sekretarz – Zuzanna Sosna

v   Redaktor – Łukasz Swoboda

Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu tegorocznych wyborów! Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu naszej szkoły życzymy dużo sukcesów!!!

alt FOTO GALERIA

 

Samorząd Uczniowski 2017/2018

 

Przewodniczący - Paulina Musiolik

Zastępca - Ola Chrószcz

Skarbnik - Ryszard Rurarz

Sekretarz - Maja Duda

Redaktor - Wiktoria Pupek

 

SZKOLNY KONKURS  WIEDZY :,,Bezpiecznie z Kubusiem”

 

 REGULAMIN  KONKURSU:

 

CELE OGÓLNE:

 

Ø      Zwrócenie uwagi dzieci na sytuacje niebezpieczne i niebezpieczne zachowania.

Ø      Przygotowanie dzieci do samoobserwacji i samokontroli zachowań.

Ø      Zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci oraz przeciwdziałanie zagrożeniom pojawiającym się w szkole:

             - w klasie,

             - w świetlicy,

             - w stołówce,

             - na korytarzu,alt

             - na lekcji w-fu, na boisku,

             - w szatni,

             - w łazience,

             - w bibliotece.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:

- rozpoznaje sytuacje niebezpieczne oraz potrafi określić niebezpieczne

   zachowania,

- dokonuje adekwatnej samooceny własnego postępowania oraz potrafi

   przyznać się do niewłaściwych, niebezpiecznych zachowań oraz stopniowo

   nabywa i utwierdza się w umiejętności samokontroli, czyli zastępuje zachowania

   niebezpieczne bezpiecznymi,

- zgodnie i skutecznie współdziała w grupie,

- wybiera bezpieczne zachowania  w codziennych sytuacjach życiowych,

- potrafi logicznie i twórczo myśleć,

- jest odpowiedzialny za efekt działań własnych i zespołu.

 

1)Uczestnikami konkursu  są  klasy I - III.

2)Klasa rozwiązuje tylko jeden  wspólny test.

3)W skład komisji oceniającej wejdą: wychowawcy klas.

4)Ogłoszenie wyników odbędzie się na apelu SU w dniu 15.12.2014r.

 

                                                                                                  POWODZENIA!

 

 

Strona 1 z 2

«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Copyright ©  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Marklowicach 2011-2013  |  Strony Internetowe  MBURSZ-NET
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting