Model absolwenta szkoły

Model absolwenta szkoły

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY:

 

 

RADOSNY:

1. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.

2. Szanuje godność innych ludzi- nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się

    z słabszych.

 

MĄDRY:

 

1.Rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku.

2. Zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia.

3. Zna skutki używania szkodliwych substancji (narkotyki, alkohol, nikotyna).

4. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo.

5. Ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się je

    rozwijać.

 

BEZPIECZNY:

 

1.  Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze

     doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów – cieszy

     się z sukcesów.

1.     Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Jest tolerancyjny- rozumie różnice między ludźmi, w  każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

 

PRZYJACIELSKI:

 

1. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

2. Jest tolerancyjny- rozumie różnice między ludźmi, w  każdym stara się

     dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

2.     Szanuje godność innych ludzi- nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się

     z słabszych.

 

 
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Copyright ©  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Marklowicach 2011-2013  |  Strony Internetowe  MBURSZ-NET
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting