"MISTRZ ORTOGRAFII"

altDnia 27.03.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Marklowicach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny, w którym udział wzięli uczniowie klas trzecich marklowickich szkół podstawowych. Zmagania ortograficzne uczniów były na wysokim poziomie. Uczniowie pisali tekst wybrany przez doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

Przewodnicząca: pani Jolanta Kominek  – dyrektor SP 2 Marklowice

Członkowie:  pani Maria Staszak – emerytowany dyrektor SP 2 Marklowice

                       pani Ewa Koniusz  –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP 1Marklowice

Spośród uczestników konkursu komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce  Paulina Musiolik - SP 2 Marklowice

II miejsce  Emilia Goryszewska - SP 1 Marklowice

III miejsce  Alan Sajnóg - SP 2 Marklowice

Wyróżnienie: Maja Cebo - SP 1 Marklowice

                        Julia Węcławek - SP 1 Marklowice

Paulina Musiolik będzie reprezentować naszą gminę w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Gorzycach, który odbędzie się 6 kwietnia.

 Gratulacje !!!

alt FOTO GALERIA