GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

alt5 kwietnia 2018 roku już po raz 19- sty w ,,dwójce” odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem: ,,Szkoła w poezji”. Wśród licznych uczestników (24 uczniów klas I - III marklowickich szkół) komisja w składzie: pani Maria Staszak, pani Czesława Somerlik, pani Jolanta Kominek wyłoniła następujących laureatów:

Kategoria klas I:                                                                                           

I miejsce:  Dominika Piechoczek SP2 Marklowice

II miejsce: Wojciech Czogała SP2 Marklowice

III miejsce : Oliwia Eliasz SP1 Marklowice

wyróżnienie: Małgorzata Filipowska SP2 Marklowice

Kategoria klas II:

I miejsce:  Wiktoria Pupek SP2 Marklowicealt

II miejsce: Dominik Słowik SP2 Marklowice

III miejsce : Ryszard Rurarz SP2 Marklowice

Kategoria klas III:

I miejsce:  Szymon Czapla SP2 Marklowice

II miejsce: Maria Konieczny SP1 Marklowice

III miejsce : Maja Duda SP2 Marklowice

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Gminę Marklowice.  Zdobywcy I - szych miejsc będą 19 kwietnia reprezentować naszą gminę w Regionalnym Konkursie Recytatorskim w Gliwicach. Warto podkreślić, iż dwie uczennice klasy I SP 2 wyrecytowały wiersze własnego autorstwa. Były to: Małgorzata Filipowska i Dominika Piechoczek.

Serdecznie gratulujemy!!!