Wybory do Samorządu Uczniowskiego w SP 2 Marklowice
w roku szkolnym 2020/2021

Od 20 września trwała w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego. Plakaty wyborcze zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. W poniedziałek dnia 5 października na podwórku szkolnym odbyły się wybory. Osiemnastu kandydatów z klas I, II i III przedstawiło swoje programy wyborcze. Oto oni:

 

1.      Olek Kozioł

2.      Oliwia Kozioł

3.      Filip Brychcy

4.      Julian Pawlus

5.      Filip Szlachta

6.      Milena Kątny

7.      Wiktoria Wach

8.      Kacper Kubica

9.      Patryk Rduch

10.  Martyna Cyranka

11.  Tymek Pietrek

12.  Maja Koch

13.  Milena Paszkowska

14.  Julia Mika

15.  Kuba Kubala

16.  Szymon Grzonka

17.  Beata Rożenek

18.  Wojtek Koch

    Wszyscy uczniowie w klasach otrzymali karty do głosowania, gdzie zaznaczali jednego wybranego przez siebie kandydata. Następnie karty wrzucano do urny. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: pani dyrektor Jolanta Kominek, nauczyciel Elżbieta Waler i opiekun SU Iwona Kotyrba.   

   Wyborom towarzyszyła odpowiednia atmosfera ciszy i powagi.  Wyborcy, czyli uczniowie wszystkich klas poważnie podeszli do wyborów, wszystkie głosy były ważne. Dzieci czuły się w pełni głosy odpowiedzialne za wyniki swoich decyzji. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza podliczyła głosy i ogłosiła tegoroczne wybory :

v  Przewodniczący – Milena Kątny

v  Zastępca przewod.– Kacper Kubica

v  Skarbnik – Martyna Cyranka

v  Sekretarz –  Filip Brychcy

v  Redaktor – Wiktoria Wach

Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu tegorocznych wyborów! Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu naszej szkoły życzymy dużo sukcesów i ciekawych pomysłów w nowym roku szkolnym 2020/2021!!!