Uwaga, rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych!

Od 2 marca rozpoczyna się rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 2 w Marklowicach na rok szkolny 2020/2021. Zgłoszenia i wnioski będą przyjmowane do 31.03.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami i wymaganymi dokumentami:
1) dla uczniów z obwodu zał. nr 1 – Zgłoszenie dziecka
2) dla uczniów spoza obwodu zał. nr 2 – Wniosek o przyjęcie dziecka.
Kryteria przyjęcia i pozostałe załączniki – Oświadczenia dotyczą uczniów spoza obwodu szkoły.

Terminy   Kryteria  Oświadczenie  Zasady rekrutacji


Zał.1  Zał.2  Zał.3  Zał.4  Zał.5