ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie nr 4/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

w Marklowicach

z dnia 24.03.2020

 

w sprawie:sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19