ZDALNE NAUCZANIE

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów kl. II-III

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne