Pogadanki - pielegniarki

5 Maja  Światowym Dniem Astmy

 

6- 12 Maja Tydzień  Polskiego  Czerwonego  Krzyża