Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Pisownia wyrazów z „u” w zakończeniach rzeczowników i przymiotników – uszek, - utki