Zajęcia z pedagogiem.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne