Z BEZPIECZEŃSTWEM NA TY

altW środę 9 stycznia odwiedzili nas niecodzienni goście. Była to pani aspirant Magdalena Siekierka, która jestalt dzielnicową Marklowic oraz młodszy kapitan Sebastian Bauer z sekcji kontrolno  - rozpoznawczej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Pani aspirant przeprowadziła z uczniami pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych oraz rozdała odblaski i ulotki informacyjne. Pan Sebastian Bauer omówił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zachęcił do udziału w konkursach organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. Miłym akcentem spotkania z kapitanem było rozdanie pamiątkowych kalendarzy.