XX GMINNY KONKUS RECYTATORSKI

altWe wtorek  19 marca w ,,dwójce” po raz dwudziesty odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla klas I – III pod hasłem: ,,Bohaterowie baśni i bajek w poezji”. Wzięło w nim udział 22 uczniów dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 i 2  w Marklowicach. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodnicząca pani Maria Staszak oraz członkowie – pani Czesława Somerlik i pani Jolanta Węglorz. Wyłoniono następujących laureatów:

kategoria klas pierwszych: I   miejsce  -  Antoni Tomecki SP 1 Marklowice,II  miejsce  -  Lena Herda  SP 1 Marklowice, III miejsce   -  Paulina Pucowska SP 1 Marklowice

kategoria   klas drugich :I miejsce  - Małgorzata Filipowska SP 2 Marklowice,II miejsce  - Emilia Tatarczyk  SP 1 Marklowice, III miejsce  - Jakub Dalemula -  SP 2 Marklowice

kategoria  klas trzecich:I miejsce  -   Wiktoria Pupek SP 2 Marklowice, II miejsce  -  Kamil Hibner  SP 2 Marklowice,III miejsce  -  Kacper Górecki SP 2 Marklowice

Laureaci oraz pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminę Marklowice.  Zdobywcy I - szych miejsc będą 21 marca reprezentować naszą gminę  w  Regionalnym Konkursie Recytatorskim w Gliwicach.

alt FOTO GALERIA