GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

altWe wtorek 26 marca w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II –  III. Wzięło w nim udział 12 uczniów marklowickich szkół. Gości powitała dyrektor szkoły pani Jolanta Kominek, która życzyła wszystkim sukcesów. Zadaniem uczestników było poprawne napisanie dyktanda o tematyce wiosennej przygotowanego przez panią metodyk edukacji wczesnoszkolnej – panią Małgorzatę Konsek.

 

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:


Przewodnicząca: pani Czesława Somerlik – przedstawiciel Gminy Marklowice

Członkowie: pani Iwona Kotyrba – nauczyciel SP2 Marklowice

                      pan Karol Pawlas – logopeda SP1, SP2 Marklowice

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce  – Maksymilian Sobik SP1 Marklowice

II miejsce – Wojciech Czogała  SP2 Marklowice

III miejsce –  Małgorzata Filipowska SP2 Marklowice

III miejsce – Kamil Hibner  SP1 Marklowice

Wyróżnienie – Zuzanna Sosna SP2 Marklowice

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz słodki poczęstunek ufundowany przez Gminę Marklowice.